Volg ons

“De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn ...”

  • SAMI Training Nederlands
  • SAMI Training English

SAMI-begeleiders

SAMI-training bouwt aan een pool van SAMI-begeleiders. In wat voor vorm? Nou het is een soort franchise, maar dan net weer even anders dan anders. Zo zijn en doen we nu eenmaal. Dit bouwen doen we momenteel in Nederland en in Japan. En je begrijpt, als jij in aanmerking wilt komen voor deze functie dan zal je een intensief opleidingstraject moeten doorlopen.

Ben je nieuwsgierig? Maak dan een afspraak. 

 

 

"Bijdragen aan 'the change and chance of a lifetime' voor organisaties, team en/of personen is zo gaaf"

Uitgangspunten

Het SAMI-concept gaat uit van een holistisch mensbeeld en een relationeel wereldbeeld. Dit veronderstelt dat systemisch denken, systemisch ervaren en systemisch handelen de ruggengraat vormen van zowel het SAMI-concept als de opleiding SAMI-begeleider.

Systemisch denken: je gaat in een begeleidingssituatie ‘het detail en het geheel’ gelijktijdig (leren) zien en je sensitiviteit vergroten om de wederzijdse invloed die deze twee grootheden op elkaar uitoefenen te (leren) duiden en te (leren) verbinden.

Systemisch ervaren: je gaat je relationele sensitiviteit (leren) ontwikkelen door de beschikbaarheid van en de wederzijdse uitwisseling tussen je persoonlijke kennisbronnen (hoofd, hart en intuïtie) te vergroten.

Tegelijkertijd ga je jouw bewustzijn verdiepen en je organisatie sensitiviteit en relationele sensitiviteit vergroten waardoor je passender leert interveniëren binnen begeleidingssituaties.

Systemisch handelen: je gaat je handelingsbekwaamheid vergroten om te werken aan, met, in én voor het systeem van de trainee/coachee, het team en/of de organisatie (intra-/interpersoonlijk).

 

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De opleiding is bedoeld voor mensen die vanuit hun hart JA zeggen tegen het SAMI-adagium en zichzelf willen ontwikkelen om dit adagium tot waarheid te maken.  

‘De enige opgave die de SAMI-begeleider heeft,

is het volledige individuele en collectieve potentieel

van een organisatie, een team en/of een individu

aan de oppervlakte te brengen’

Doel van de opleiding

Je wordt opgeleid om, met het SAMI-concept als referentiekader, individuen, teams en organisaties integraal te begeleiden in hun ontwikkeling. Dit veronderstelt dat de SAMI-begeleider de volgende begeleidingsvormen integraal leert hanteren: training, coaching, teamcoaching en consultancy.

Ambities

Je kunt deze opleiding vanuit verschillende ambities volgen:

1. Professionele verdieping - Je doet de opleiding en gaat vervolgens je eigen pad.

2. SAMI-interne begeleider - Jouw organisatie is bekend en/of werkt met het SAMI-concept en jij wilt je handelingsbekwaamheid vergroten zodat je binnen je eigen organisatie als SAMI-intern begeleider aan de slag kunt.

3. SAMI-assistent begeleider - Je bent gegrepen door het SAMI-concept en voelt je nog niet in staat om de SAMI-begeleidingstrajecten zelfstandig te leiden. Je wilt in het vak groeien door je eerst te bekwamen als SAMI-assistent begeleider. Je wilt je als flexwerker/parttimer bij SAMI-training aansluiten en sluit je aan op de ‘pool’ van assistent begeleiders.

4. SAMI-begeleider - Je bent gegrepen door het SAMI-concept en je wilt SAMI-begeleidingstrajecten zelfstandig leren begeleiden. Je wilt je als zelfstandige/ZZP-er bij SAMI-training aansluiten en sluit je aan op de pool van begeleiders.