Community

Volg ons

Nieuws

“De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn ...”

  • SAMI Training Nederlands
  • SAMI Training English

Teamontwikkeling

Om de zoete vruchten te kunnen plukken van 'een team in topvorm' ontkomen mensen, die een gemeenschappelijke opdracht hebben, er niet aan een intensief proces van afstemming te doorlopen.

Sterke teams hebben geleerd een dynamische balans te creëren tussen de te onderscheiden (dus niet te scheiden) grootheden:
1) inhoud, 2) procedures en 3) samenwerkingsprocessen.

Deze teams beseffen dat de andere twee grootheden verzwakken als er één onvoldoende aandacht krijgt. Met als resultaat dat aanwezig potentieel niet volledig benut wordt waardoor het behalen van de gewenste resultaten belemmerd wordt.

Teamontwikkeling is een 'contactdiscipline' waarin de stroomlijning van menselijk gedrag centraal staat.

In dit proces moet er een balans gevonden worden tussen enerzijds gemeenschappelijk gedrag en anderzijds het feit dat elk teamlid zijn identiteit moet kunnen behouden en ontwikkelen.

In hechte teams durft men naar de spanning die dit oproept te kijken, storingen bespreekbaar te maken en is men bereid met elkaar dit proces te doorlopen.

Het spreekt voor zich dat er een torenhoge opgave besloten ligt in het takenpakket van de leidinggevende die dit proces dient te begeleiden.

Lees meer

Wil je een kostenloze workshop (3 uur) waarin teamontwikkeling centraal staat? Klik hier.

 

"Diversity adds richness to a team ... "

Van disorde naar ordening

Teamleren veronderstelt ordening in de veelheid van individuele acties en reacties om de gestelde teamdoelen te bereiken.

Om hierin te slagen, dien je het team als entiteit te kunnen zien. In deze waarneming maak je een soort persoonlijkheidsprofiel van je team  waarin je de ontwikkelstatus duidt en de belemmerende patronen en dynamieken in kaart brengt.

Aansluitend op de ontwikkelstatus ontwerp je een methodiek om het één en ander los te maken en tot ontwikkeling te brengen.

Verstand van- en kennis over de fases van teamontwikkeling, de specifieke teamcompetenties die per fase ontwikkeld moeten worden en het kunnen inzetten van verschillende leiderschapsstijlen is hiervoor noodzakelijk.

Als je onhandig bent in het aanbrengen van een passende ordening, krijg je het vroeg of laat op je eigen bord terug. 

Onvermoed talent

In het SAMI-concept hanteren wij de leus: "Door de ander word je'.

Als het je lukt een proces van team ontwikkeling in gang te zetten, word je regelmatig verrast door onvermoed talent.

In teamontwikkeling ligt het mechanisme van zelfontwikkeling en zelfversterking besloten waardoor latent talent boven water kan komen.

De sleutel is een intensief intermenselijke contact, waarin, met de organisatiedoelen als referentiekader, het gesprek gevoerd wordt over de zaken die er echt toe doen. Hierdoor gaan teamleden zich als vanzelf met elkaars ontwikkeling bezig houden.

Dit brengt een 'ontwikkelversnelling' met zich mee en kunnen zowel de afzonderlijke teamleden, als het team als collectief boven zichzelf uit stijgen. 

 

Teams als spiegels

Het is simpel: "Datgene wat je er in stopt, komt eruit."

Teams spiegelen glashelder het ontwikkelniveau van hun leidinggevende.

Je team ontwikkelen betekent daarom niets anders dan zélf ontwikkelen.

Als krachtige teamleden vertrekken, je team een ontwikkelpauze inlast (hakken in het zand), processen stroef lopen of zich herhalen, dan dient er zich voor jou als leidinggevende een ontwikkelstap aan.

En durf je dan de stap te maken? Want juist hier op dit punt kan het soms wat lastig zijn.

Op dit punt word je geconfronteerd met je eigenaardigheden, met je geschiedenis en met 'de grond waar je vandaan komt'.

En dat ligt ongetwijfeld wat gevoelig, anders had je de stap immers allang gemaakt.

 

text