Community

Volg ons

Nieuws

“De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn ...”

  • SAMI Training Nederlands
  • SAMI Training English

SAMI®-model

Het SAMI®-model is een relationeel ontwikkel- of begeleidingsinstrument voor organisaties, teams en/of individuen die de ambitie hebben het volledige individuele en collectieve potentieel aan de oppervlakte te brengen.

Als zij hun ambitie waar willen maken, zit er niets anders op dan een excellent lerende organisatie, de LINKED organisatie, te bouwen.

Kenmerkend voor deze organisaties is dat zij hun 'tent' fysiek op een bepaalde wijze inrichten waardoor er voortdurend zichzelf versterkende 'ontwikkelloops' ontstaan.

Tegelijkertijd creëren zij een samenwerkingsmechanisme waardoor het professionele gedrag van de mensen die er werken, zich als vanzelf ontwikkelt. Dit mechanisme bestaat uit een management en een zelfmanagement component.

Organisaties waarin er onbewust onvoldoende op deze mechanismen gestuurd wordt, creëren onbedoeld zélf stagnerende loops… en zijn vervolgens heel druk met het oplossen van de gevolgen.

De 'sleutel' om deze mechanismen om te buigen, ligt in de vormgeving van en afstemming tussen het formele en informele leiderschap (organisatieniveau) én in de ontwikkeling van het functionele en persoonlijke leiderschap (persoonlijk niveau).

Het SAMI-concept is speciaal ontworpen om richting te geven aan deze inspirerende ontwikkelprocessen.

"The only way to make sense out of change is to plunge into it, move with it, and join the dance ..."

Formeel leiderschap

Opent multidimensionaal kijken.

Informeel leiderschap

Vraagt om ordening, anders wordt het mistig.

Functioneel en persoonlijk leiderschap

Klinkt door in alles wat je uitzendt.

text