Community

Volg ons

Nieuws

“De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn ...”

  • SAMI Training Nederlands
  • SAMI Training English

Personal coaching

Personal coaching is geschikt voor mensen die hun persoonlijke ontwikkeling serieus nemen en de regie over het eigen werk en/of leven willen (her)pakken. Het is een diepgaand reflectie- en uitdagend actie proces. Het vergroot het persoonlijk leiderschap en biedt de kans om de uitdagingen aan te gaan in plaats van er aan ten onder te gaan.

 

Overzicht coachtraject

  • Intakegesprek

Het eerste coachgesprek waarin kennismaking, wederzijdse zakelijke verwachtingen, de formulering van de coachvraag en doelstellingen centraal staan.

  • Gesprekkencyclus

Waarin in 4 tot 8 gesprekken van 1½ uur de coachvraag onderzocht wordt. Centraal staat het bewust worden van-, inzicht krijgen in- en verantwoordelijkheid nemen voor belemmerende denkpatronen, gevoelens en gedrag. Tegelijkertijd experimenteer je met nieuwe strategieën en gedragsalternatieven om persoonlijke en/of organisatiedoelen te bereiken.

  • Evaluatie

Waarin er teruggekeken wordt op de gewenste resultaten van het traject.

 

Contact

 

 

text