Community

Volg ons

Nieuws

“De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn ...”

  • SAMI Training Nederlands
  • SAMI Training English

Organisatieontwikkeling

Het is onze stellige overtuiging dat organisaties die hun volledige potentieel tot ontwikkeling willen brengen eerst hun interne afstemming op orde moeten krijgen. Hierdoor brengen zij zichzelf in staat de externe afstemming met de opdrachtgever, de markt te optimaliseren.  

Daarom verbindt SAMI-training de harde en zachte kant van organisatieontwikkeling. Ogenschijnlijke tegenstellingen, maar ze vormen 'de linker- en rechterhersenhelft' van elke organisatie.

Om deze twee 'grootheden', op het niveau van een zichzelf versterkende mindset, attitude, handelingsbekwaamheid én inrichting van de organisatie te verbinden, is de kwaliteit van de interactie- en communicatiepatronen doorslaggevend. En hier wordt het lastig. We weten allemaal hoe complex 'communiceren' kan zijn en hoe moeilijk het is de onbespreekbare zaken bespreekbaar te maken.

Leidinggevenden spelen een cruciale regulerende rol in dit proces en zullen een krachtig gedragen referentiekader moeten creëren waardoor en waarlangs deze kwaliteit zich kan optimaliseren. Het ligt besloten in hun opdracht.

Organisatieontwikkeling betekent de interne en externe afstemming optimaliseren en vooral daar waar het lastig wordt. Daarom is organisatieontwikkeling onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van leiderschap en volgens ons dé manier waardoor organisaties boven zichzelf uit kunnen stijgen.

Organisaties die hierin slagen zijn excellent lerende organisaties. Ze zijn toekomstbestendig en we noemen ze LINKED organisaties. Er werken leidinggevenden die de verschillende graden (4) van leidinggeven vastberaden willen doorlopen.

Lees meer

Wil je een kostenloze workshop (3 uur) waarin de toekomstbestendigheid van jouw organisatie helder wordt? Klik hier.

boek

Heeft u een vraag?

Neem contact op

"A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way ..." 

Antwoord op verandering

De wereld is aan een enorme verandering onderhevig. Klimatologisch, economisch, financieel, technisch, etc. De actualiteiten laten ons het elke dag weten.

Al deze veranderingen vormen een ondubbelzinnige uitnodiging voor organisaties om over hun eigen toekomst na te denken. Als zij hun bestaansrecht willen verlengen zullen scherp moeten leren te anticiperen- en af te stemmen op deze veranderingen.

Want, wat betekent het voor 'hun eigen tent'? Als zij dit reflectieproces veronachtzamen is het niet denkbeeldig dat zij 'spoedig' de aansluiting missen ... met alle gevolgen vandien.

Daarom moeten organisaties zich voortdurend ontwikkelen en met hun tijd mee gaan. Het maakt daarin niet uit of je 'groot of klein' bent. De veranderingen op wereldschaal vertalen zich onherroepelijk naar lokaal niveau.

En wat wordt dan het antwoord?

 

 

LINKED organisaties

LINKED organisatie leven de ambitie van een excellent lerende organisatie. 

Ze zijn slagvaardig en doortastend en reageren alert en adequaat op maatschappelijke veranderingen.

De leidinggevenden verstaan hun ambacht en leggen zichzelf op wat zij van anderen verwachten. Op hun beurt worden zij geruggesteund door een leiderschapsconcept. Dit stelt hen in staat verbindingen te smeden tussen inhoud, procedures en samenwerkingsprocessen.

Het is er prettig werken omdat verantwoordelijkheid werkelijk gedeeld wordt. Iedereen bouwt mee aan de LINKED organisatie; als 'architect, aannemer of onderaannemer'.

Iedereen ervaart dat zijn bijdrage er toe doet waardoor het zelfvertrouwen, de effectiviteit en de resultaatgerichtheid groeien.

Teamleren staat hoog in het vaandel. Er wordt een mechanisme aangebracht dat het lerend vermogen, de kennisvermeerdering, de kennisdeling, het zelfversterkend- en zelfreinigend vermogen optimaliseert.

 

De 7 elementen

Tijdens onze training, coaching en consultancy sturen wij op de 7 elementen. Ze bepalen die het succes van de LINKED organisatie bepalen.

  • Leiderschap
  • Intern kompas
  • Dialoog
  • Sensitiviteit
  • Lerende organisatie
  • Organisme
  • Resultaatgedrevenheid

Het geheim van de 7 elementen is dat zij de harde en zachte kant van organisatieontwikkeling verbinden.

“Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts.” - Albert Einstein

text