Volg ons

“De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn ...”

Onze waarden

Autonoom in verbinding: Wij streven er naar zo authentiek mogelijk te zijn. We hebben sterke antennes om te kunnen duiden wat binnen de samenwerking de één met de ander doet en andersom. De strubbelingen die op organisatie, team en/of persoonlijk niveau ervaren worden, bekijken en beluisteren we meervoudig partijdig, en altijd in mildheid, vanuit afstand én in nabijheid, om vervolgens een vruchtbare verbinding aan te gaan.

Transparant en doortastend: Openheid versnelt de dialoog zodat het kan gaan over datgene wat er werkelijk toe doet. We luisteren dóór uw vragen heen en dagen u uit om de werkelijke vraag boven tafel te halen zodat een passend antwoord gevonden kan worden. Zonder uw werkelijke vraag, kunnen wij niets. U trouwens ook niet. Dus om deze vraag helder te krijgen, besteden we er ruim aandacht aan. Directe interventies in het hier-en-nu en de daarop volgende tegenreactie bieden de kans snel tot de kern door te dringen.

Nieuwsgierig en systemisch: We geloven in relaties, verbanden én in leiderschap. Leiderschap dat authentiek is, dat talent ontwikkelt en teams sterk maakt. Dat zijn leidinggevenden die veel weten en het lef hebben niet te weten. We zijn nieuwsgierig naar de effecten van wederzijds beïnvloedend gedrag. Wat maakt nu dat mensen in organisaties elkaar soms niet of moeilijk verstaan? Is de organisatie helder over wat zij wil, welk gedrag wenselijk is? Wat is de rol van de leidinggevende(n) hierin? En de rol van de medewerkers? In welke mate versterken zij elkaar? Is de organisatie zo opgetuigd dat dit de ambities ondersteunt?

Vrijmoedig en creatief: Onbeschroomd komen we aan grenzen, speels dagen we uit en onderzoeken we drijfveren en waarden van zowel de medewerker, het team als de organisatie. Hoe kunnen ze wederzijds met elkaar verbonden worden? Door vrij te interveniëren kan de verborgen win-win-winsituatie aan de oppervlakte komen.

Ontmaskerend en mild: We schuwen het niet lastige vragen te stellen, te spiegelen of te confronteren. Regelmatig testen we of datgene gezegd mag worden wat niet gezegd wordt. Spelen er verborgen belangen mee? En wat is de prijs die daarvoor betaald wordt? Laat de ander zich raken, sluit de ander zichzelf af? Of is het de start van een vruchtbaar reflectieproces? Kunnen we met elkaar in gesprek over deze interactie om op basis daarvan helder te krijgen wat de volgende stap is?

Resultaatgedreven en verantwoordelijk: Welk traject er ook doorlopen wordt, de focus blijft altijd op de ambitie van de organisatie, het benodigde resultaat en de meetlatten. Dit maakt de mate waarin betrokkenen hier eigenaarschap voor nemen direct helder. U kunt ons houden aan de meetlat die we overeengekomen zijn en ons volledige commitment daarop.

Betrokken partner: Als systeemdenkers die hoofd, hart, buik en handen verbinden, zijn wij gericht op het schakelen tussen alle niveaus die in de samenwerking binnen een organisatie spelen. Vanuit het overzien van het grote geheel en dit kunnen verbinden aan de spelende thematiek, tonen wij onze oprechte betrokkenheid en zetten wij onze expertise graag in, vanuit de wens om werkelijk toegevoegde waarde te leveren.

 

 

boek

Heeft u een vraag?

Neem contact op

"Try not to become a man of success, but rather try to be a man of value ..."