Volg ons

“De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn ...”

Coaching

Personal coaching

Het coachen ziet SAMI als een wijze van begeleiden om het bewustzijn van de ander(en) te verruimen waardoor er ruimte ontstaat voor gedragsalternatieven. 

Intentie van personal coaching: het verruimen van authentiek leiderschap.

 

Teamcoaching

Teamcoaching ziet SAMI als het begeleiden van teams als entiteit. Gangbare gedragspatronen worden tegen het licht gehouden, op waarde geschat en bespreekbaar gemaakt. Dit houdt in dat het team als geheel een bewustwordingsproces doormaakt. 

Intentie van teamcoaching: de ontwikkeling van groep naar team naar zelfregulatie.

 

Organisatiecoaching

Organisatiecoaching ziet SAMI als het begeleiden van de organisatie als entiteit. We leggen een vergrootglas op de relatie klant/markt (extern) en de interne constitutie. Functionele en disfunctionele systeemdynamieken worden aan de oppervlakte gebracht.

Intentie van organisatie coaching: het verlengen van het bestaansrecht van de organisatie.

 

In eke vorm van coaching schuwen we de diepte niet.

 
boek

Heeft u een vraag?

Neem contact op

"Everything can change at any moment, suddenly and for ever ..."